Ana Jovičić

Zavrsila gimnaziju "Svetozar Markovic" u Jagodini 2011 godine. Osnovne strukovne studije završila na Fakultetu Medicinskih Nauka u Kragujevcu, smer strukovni fizioterapeut.

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje:

  • Easy flossing academy
  • Sporttape Level 1-Kinesiology tape in sport

 

Radno iskustvo: 

  • Volonterski rad u specijalnoj bolnici "Merkur" u Vrnjackoj Banji tokom leta 2013.2014.
  • Pripravnicki staz u trajanju od 6 meseci obavila na Vojnomedicinskoj Akademiji
  • Terapeut u Wellness centru "Saruna" 2016-2019 godine
  • Centar za korektivnu gimnastiku "SM" Beograd 2019.godine
  • Ambulanta za rehabilitaciju "Manual physical therapy", Beograd 2020.godine