Srdjan Andjelkov

Završio gimnaziju "Branko Radičević" u Kovinu. Na Univerzitetu u Beogradu završio studije za višeg i visokog strukovnog fizioterapeuta. Specijalističke studije za fizioterapeuta iz primene manuelnih tehnika završio u prvoj generaciji 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,78.

Na beogradskom univerzitetu (2015.-2018.)bio tri godine predavač na specijalistickim studijama za fizioterapeute na predmetu "Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji" (praktična nastava) ,na predmetu "Tehnike manipulativne terapije u terapeutskoj praksi" (praktična nastava) I na predmetu “Tehnike manuelne terapije u terapeutskoj praksi” (praktična nastava).

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje u zemlji i inostranstvu:

 • Edukacija za Cyriax fizioterapeuta na ETGOM Orthopaedic Medicine Cyriax (Evropski institut za ortopedsku medicinu Cyriax) De Haan, Belgija, 2010 – 2012             ( ortopedske manipulativne tehnike kičmenog stuba i perifernih zglobova )
 • Mulligan Manual therapy A i B- Manuelna terapija - kompletna edukacija                ( mobilizacione tehnike kičmenog stuba i perifernih zglobova, Mulligan Concept Teacher’s Association )
 • Basic Course of Spinal Manipulation -Osteopathic Manipulative Medicine  ( INSTEMA, Institut za postdiplomske studije Valensija, Španija )
 • Manipulation techniques and manual therapy of soft tissues:physiotherapy in the peripheral locomotive apparatus - Osteopathic Manipulative Medicine ( INSTEMA, Institut za postdiplomske studije Valensija, Španija )
 • John Gibbons Bodymaster Method-Osteopathic spinal manipulation and mobilisation technique masterclass(lumbal,cervical,shoulder)- Oxford,Velika Britanija
 • NDS Neurodynamics solution-Upper Quarter (Neurodynamic Solutions,Španija )
 • The McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy ;I i II stepen ( mehanička dijagnostika i terapije kičmenog stuba, McKenzie Institute International, Novi Zeland )
 • PNF I i II stepen ( međunarodni institut za neurorehabilitaciju, IPNFA, SAD )
 • Dry Needling  ( INSTEMA, Institut za postdiplomske studije Valensija, Španija )
 • Modern Medical Acupuncture I i II deo ( B.Gardašević,Norveška)
 • Kinesio TapingI i II stepen (Kinesio Taping Ass. Int. Dr Kenzo Kase)
 • Kinematic taping KT0 (Kinetic International,Hamburg)
 • Temporomandibular joint disorders-Osteopathic therapy ( Temporomandibular Disorder school-Italija)

 

Izdati stručni radovi i održana predavanja:

 • Kinezioterapija kod pacijenata sa akutnim lumbalnim sindromom koji je uzrokovan hernijom diska, KME, Vojnomedicinska Akademija Beograd, 2007.
 • Osnovi PNF koncepta i primena u lečenju Bell-ove paralize, IV Kongres Društva fizioterapeuta, Beograd, 2009.
 • Tehnike manuelne terapije kod osteoartritisa kičmenog stuba, KME, Vojnomedicinska Akademja Beograd, Dan rehabilitacije, 2010.
 • Funkcionalni status kod epikondilitisa i prednost primene kineziotejping metode, V Kongres Društva  fizioterapeuta sa medjunarodnim učešćem, Vrnjacka Banja, 2011.
 • Ortopedska medicina u fizikalnoj terapiji (Cyriax metoda), VI Kongres Društva  fizioterapeuta sa medjunarodnim ućešćem, Novi Sad, 2013.
 • Istorijat Rtg dijagnostike kod fizioterapeuta, KME-KBC Zemun, 2015.
 • Primena spinalne manipulacije kod akutne lumbalne hernije diska, VII Kongres Društva fizioterapeuta sa medjunarodnim ućešćem, Niš, 2015.
 • Prednosti primene manuelne terapije kod akutne faze bola u lumbalnom delu kičmenog stuba, KME-KBC Zemun, 2016.
 • Manuelna terapija temporo mandibularnog zgloba, KME, Udruženje Stomatologa Srbije, Nacionalni simpozijum,Vrnjačka Banja, Beograd,2016.
 • Specifičnost rada fizioterapeuta u privatnoj praksi, KME-KBC Zemun, 2016. godine.
 • Prednosti suve punkcije kod bola u ramenu,VIII Kongres Društva fizioterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem,Kladovo,2017.
 • Efekti primene tekar terapije sa kombinovanjem manuelne terapije kod lumbalne hernije,VIII Kongres Društva fizioterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem ,Kladovo ,2017.
 • Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji,KME- Društvo fizioterapeuta Srbije,Akademija“Osteas,Beograd,2018 ;Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Beograd,2019;UDFS,Medicinski fakultet Novi Sad,2019.

 

Radno iskustvo:

Specijalna neuropsihijatrijska bolnica Kovin 2005 - 2006. godine. ( volontiranje na neurološkom odeljenju )

Vojnomedicinska akademija Beograd 2006 - 2008. godine. ( stručno usavršavanje pri odeljenju za naučno istraživački rad iz oblasti neurorehabilitacije )

Ambulanta za rehabilitaciju "Activo" Beograd 2008 - 2015. godine.

Osnivač i vlasnik Ambulante za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy" Beograd 2015. godine.