Radica Petrović

Završila srednju medicinksu školu,smer Medicinska sestra - tehničar, 2009. godine.Osnovne studije završila na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Kragujevcu 2012. godine sa zvanjem Strukovni fizioterapeut.Na Medicinskom  fakultetu u Beogradu 2015. godine završila specijalističke strukovne studije, drugog stepena i stekla zvanje Specijalista strukovni terapeut.

Post diplomska edukacija :

  • Neuromuscular tejping I stepen ( Neuromuscular taping institute, Rim, Italija )
  • Dry Needling ( INSTEMA,Institut za postdiplomske studije Valensija,Spanija)
  • Manual therapy (OSTEAS,Beograd)

Održana predavanja:

  • Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji,KME- Društvo fizioterapeuta Srbije,Akademija“Osteas,Beograd,2018.godine i Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Beograd,2019.


Radno iskustvo:

Klinički centar Srbije 2012-2013. godine

Povremeno angažovanje u teniskom klubu "Viktorija"

Ambulanta za rehabilitaciju "Pro Fizo" Beograd 2013 - 2014. godine.

Ambulanta za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy" Beograd, 2016. godine.