Lazar Pantovic

Završio srednju Medicinsku Školu , smer Fizioterapeutski tehničar  u Kraljevu 2014. godine. Osnovne strukovne studije završio na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, smer Strukovni Fizioterapeut.

 

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje: 

 • Modern Medical Acupuncture, I deo ( B.Gardašević,Norveška)
 • PENS (Perkutana električna nervna stimulacija),( B.Gardašević,Norveška)
 • Sporttape level 1 – Kinesiology Taping in Sport
 • Mulligan Manual Therapy
 • Basic Spinal Manipulation- (INSTEMA,J.J. Bosca)
 • Physiotherapy in dizzines and vertigos -(INSTEMA,Spanija)

Održano predavanje:
 
Kombinovana manuelna terapija kod problema sa temporomandibularnim zglobom,KME,UDFS,Medicinski fakultet Novi Sad,2022.

 

Radno iskustvo:

 • Volonterski rad u Zdravstvenom Centru Studenica u Kraljevu tokom leta 2015. 
  2016. u ukupnom trajanju od 6 meseci.
 • Pripravnički staž u trajanju od 6 meseci obavio u KBC Zemun
 • Ambulanta za rehabilitaciju " Manual physical therapy" , Beograd , 2019. Godine