Fizikalna Terapija
Fizikalna terapija podrazumeva primenu agenasa (struja, svetlo, zvuk, magnet) kod rešavanja problema spinalnog bola, upale mišića i nerava, otoka i zarastanja meko-tkivnih i koštano-zglobnih struktura. Pod fizikalnom terapijom se podrazumeva terapijsko delovanje raznih fizičkih agenasa, koji se danas primenjuju uglavnom preko kože. Primenjeni u okviru adekvatne doze, koja ne ugrožava integritet tkiva, fizikalni agensi deluju u vidu fizioloških draži na ekstero-i proprioreceptore i dovode do lokalnih i ostalih reakcija organizma i uspostavljanja normalnih fizioloških uslova.

Opširnije...

TEKAR Terapija

TEKAR Terapija

Endogena terapija postavljena na principu kapacitativnog i rezistetivnog otopora prenosa energije. Aparat funkcioniše na 500khz. Aktivira prirodne procese oporavka tela. Koristi se u termičkom (toplom) i atermičkom (hladnom) modu u zavisnosti od željenog efekta.

Opširnije...