Magnetna Terapija

Magnetna terapija u fizikalnoj terapiji ima antiedematozno i antiinflamatorno dejstvo (smanjuje otok i zapaljenje), analgetsko (smanjuje bol), ubrzanje regeneracije tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju).

Fiziloško delovanje pulsirajućeg elektromagnetnog polja (PEMP)

Postoje primarni i sekundarni efekti delovanja na organizam.

Primarni efekti :

Omogućava bolju trofiku svake ćelije jer ona postaje periodično popustljiva i na taj način bez utroška energije dolazi do bolje ishrane ćelije. Aktivira sintezu enzima i enzimsku aktivnost. Povećava produkciju visokoenergetskih jedinjenja ATP-a. Povećava difuziju kiseonika i porast parcijalnog pritiska do 200%. Normalizuje izmenjene ćelijske potencijale ćelijske membrane kod zapaljenskih i degenerativnih promena.

Sekundarni efekti :

Vazodilatacija, smanjenje viskoziteta krvi (antitrombotičan efekat), poboljšava imunološku snagu organizma, stimulacija endokrinih funkcija, pomaže reparativne procese u tkivima, stvaraju se brži uslovi za regeneraciju nervnog tkiva i drugih tkiva, antiedematozni, antiinflamatorni i sedacijski efekat.

Delovanjem pulsnog elektromagnetnog polja se ne postiže toplotni efekat pa se može koristiti u postoperativnom procesu zarastanja metalnih implanta i kosti kao i za ranu stimulaciju osteogeneze posle preloma kosti (zarastanja kosti preko gipsa ili neke druge imobilizacije).