Marko Kulić

Završio srednju medicinsku školu „Draginja Nikšić“ u Sremskoj Mitrovici 2014.godine. Osnovne strukovne studije završio na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, smer strukovni fizioterapeut. Diplomirao 2017.godine sa prosečnom ocenom 9,63. Završio specijalističke studije na Visokoj zdravstenoj školi, smer „Oblast savremene manuelne metode i tehnike u fizioterapiji“. 

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje:

  • EASYFLOSSING Academy, Beograd 2018.godine.
  • Kinematic taping KT0 (Kinetic International,Hamburg)

Održana predavanja:

  • Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji,KME- Društvo fizioterapeuta Srbije,Akademija“Osteas,Beograd,2018.godine i Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Beograd,2019.

Radno iskustvo:

Volonterski rad u banji Vrdnik u hotelu „Termal“ tokom leta 2013. i 2014. godine.

Pripravnički staž u domu zdravlja „Sremska Mitrovica“ u trajanju od 6 meseci.

Ambulanta za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy" Beograd, 2018. godine.