Helena Mandić
Završila desetu gimnaziju “Mihajlo Pupin” smer opšti u Beogradu 2018. godine. Osnovne
strukovne studije završila na Visokoj zdravstveno-sanitarnoj školi strukovnih studija “VISAN”
smer strukovni fizioterapeut.

Radno iskustvo:

  • Pripravnički staž na Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 17a, 2021 - 2022. godine u periodu od 6 meseci.
  • Ambulanta za rehabilitaciju "Manual physical therapy", Beograd 2022. godine.